Ispis

HRN EN ISO 9000:2015

Kreirano Utorak, 08 Prosinac 2015 18:23
Hitovi: 18152

Naslov norme
HRN EN ISO 9000:2015
Sustavi upravljanja kvalitetom - Temeljna načela i terminološki rječnik
(ISO 9000:2015; EN ISO 9000:2015)

Područje primjene
Ova međunarodna norma opisuje temelje sustava upravljanja kvalitetom koji su predmet niza norma ISO 9000ff te određuje odgovarajuće nazive. Niz norma ISO 9000ff razvijen je radi pomoći organizacijama svih vrsta i veličina u primjeni i provođenju učinkovitih sustava upravljanja kvalitetom.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Temeljni koncepti i načela sustava upravljanja
3 Nazivi i definicije

Kratki pregled norme
Uvod
Niz norma ISO 9000ff obuhvaća norme:
- ISO 9000, koja opisuje osnove sustava upravljanja kvalitetom i određuje nazivlje za sustave upravljanja kvalitetom;
- ISO 9001, koja određuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom;
- ISO 9004, koja daje smjernice za djelotvornost i učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom s ciljem poboljšanja djelotvornosti organizacije;
- ISO 19011, koja daje upute za provođenje audita sustava upravljanja.


1 Područje primjene
Opisano je područje primjene, norma može se primijeniti na niz različitih organizacija, korisnike proizvoda, razna tijela unutar organizacija ili vanjska tijela koja ocjenjuju sustav upravljanja, tijela koja razvijaju srodne norme i slično.

2 Temeljni koncepti i načela sustava upravljanja

TEMELJNJI KONCEPTI

KVALITETA - organizacija koja se usmjeri na kvalitetu postiže rezultate u ponašanju, stavovima, aktivnostima i procesima koji dobivaju na vrijednosti kroz zadovoljenje i potreba i očekivanja kupaca i zainteresiranih dionika.

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM (QMS) - uključuje aktivnosti na prepoznavanju cijeva organizacije i utvrđivanju neophodnih procesa i resursa za njihovo postizanje.

KONTEKST ORGANIZACIJE - razumijevanje konteksta organizacije poseban je proces. Ovim se procesom utvrđuju čimbenici koji utječu na svrhu organizacije, ciljeve i njenu održivost.

ZAINTERESIRANE STRANE/DIONICI - važnost je prepoznati sve zainteresirane strane u okruženju u kojem organizacija djeluje.

PODRŠKA - obuhvaća osoblje, osposobljenost, svjesnost i komunikaciju.

 

NAČELA SUSTAVA UPRAVLJANJA

USMJERENOST NA KUPCA - osnovno usmjerenje sustava upravljanja da postigne zadovoljstvo kupca i ispuni njegova očekivanja.

(RUKO)VODSTVO - voditelji na svim razinama uspostavljaju jedinstvo u svrsti, usmjerava i stvara uvjete kako bi se postigli zadani ciljevi.

ANGAŽMAN OSOBLJA - osposobljeno, ovlašteno i angažirano osoblje na svim razinama organizacije najbitniji je njen element.

PROCESNI PRISTUP - dosljedni i predvidivi rezultati postižu se učinkovitije i djelotvornije kad se aktivnosti razumiju i kad se njima upravlja kao međusobno ovisnim procesima koji su u funkciji jedinstvenog sustava.

POBOLJŠAVANJE - uspješne organizacije usmjerene su na neprekidno poboljšavanje sustava u procesa.

DONOŠENJE ODLUKA NA TEMELJU DOKAZA - odluke temeljene na analizama i vrednovanjima podataka i informacija pridonose ostvarenju željenih rezultata.

UPRAVLJANJE ODNOSIMA - s ciljem održivog uspjeha organizacije upravljaju odnosima sa svojim zainteresiranim stranama.

 

RAZVOJ QMS-a UPORABOM TEMELJNIH KONCEPATA I NAČELA

U ovom dijelu norme opisan je QMS model, razvoj sustava upravljanja kvalitetom, norme sustava upravljanja kvalitetom, drugi sustavi upravljanja i modeli izvrsnosti.


3 Nazivi i definicije
Norma daje nazive i definicije svrstane u nekoliko skupina:
- nazivi koji se odnose na osobu ili ljude (najviša uprava, konzultatn sustava upravljanja kvalitetom, uključenost, angažman, ovlaštenik za konfiguraciju, rješavatelj spora)

- nazivi koji se odnose na organizaciju (organizacija, kontekst organizacije, zainteresirana strana/dionik, kupac, dobavljač, vanjski dobavljač, DRP-dobavljač, udruženje, mjeriteljska funkcija)

- nazivi koji se odnose na aktivnosti (poboljšavanje, neprekidno poboljšavanje, upravljanje, upravljanje kvalitetom, planiranje kvalitete, osiguravanje kvalitete, kontrola kvalitete, poboljšanje kvalitete, upravljanje konfiguracijom, nadzor izmjena, aktivnost, upravljanje projektima, objekt konfiguracije)

- nazivi koji se odnose na proces (proces, projekt, realizacija sustava upravljanja kvalitetom, stjecanje osposobljenosti, postupak, outsource, ugovor, projekt i  razvoj)

- nazivi koji se odnose na sustav (sustav, infrastruktura, sustav upravljanja, radno okružje, mjeriteljska potvrda, sustav upravljanja mjerenjima, politika, politika kvalitete, vizija, misija, strategija)

- nazivi koji se odnose na zahtjev (objekt, kvaliteta, stupanj, zahtjev, zahtjev kvalitete, regulatorni zahtjev, statutarni zahtjev, informacija o konfiguraciji proizvoda, nesukladnost, nedostatak, sukladnost, sposobnost, sljedivost, pouzdanost, inovacija)

- nazivi koji se odnose na rezultat (cilj, cilj kvalitete, uspjeh, održivi uspjeh, izraz, proizvod, usluga, izvedba, rizik, učinkovitost, djelotvornost)

- nazivi koji se odnose na podatke, informacije i dokumente (podatak, informacija, objektivni dokaz, informacijski sustav, dokument, dokumentirana informacija, specifikacija, priručnik za kvalitetu, plan kvalitete, zapis, plan upravljanja projektima, verifikacija, validacija, poseban slučaj)

- nazivi koji se odnose na kupca (povratna informacija, zadovoljstvo kupca, pritužba, usluga kupcu, kodeks ponašanja prema kupcu, spor)

- nazivi koji se odnose na značajke (značajka, značajka kvalitete, ljudski čimbenik, osposobljenost, mjeriteljska značajka, konfiguracija, konfiguracijska osnova)

- nazivi koji se odnose na određivanje (određivanje, preispitivanje, monitoring, mjerenje, mjerni proces, mjerna oprema, inspekcija, ispit, vrednovanje napredovanja)

- nazivi koji se odnose na radnje (preventivna radnja, popravna radnja, ispravak, ponovna ocjena, ustupak, dopušteno odstupanje, dopuštanje, prerada, popravak, odstranjenje)

- nazivi koji se odnose na audit (audit, kombinirani audit, zajednički audit, program audita, područje audita, plan audita, kriteriji audita, dokazi audita, nalazi audita, zaključci audita, korisnik audita, auditirana organizacija, voditelj, skupina auditora, auditor, tehnički stručnjak, promatrač).

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće