Ispis

HRN EN ISO 14001:2015

Kreirano Utorak, 09 Veljača 2016 16:46
Hitovi: 13253

Naslov norme
HRN EN ISO 14001:2015
Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu
(ISO 14001:2015; EN ISO 14001:2015)

Područje primjene
Ova međunarodna norma daje zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koje organizacija može primijeniti s ciljem poboljšanja svog utjecaja na okoliš. Namijenjena je organizacijama koje žele upravljati svojim odgovornostima koje se tiču okoliša na sustavan način tako da pridonese održivosti okoliša. Dosljedno politici okoliša rezultati primjene sustava upravljanja okolišem trebali bi uključivati:
- poboljšavanje okoliša
- izvršavanje obaveza usklađivanja
- postizanje ciljeva zaštite okoliša.
Norma se primjenjuje za sve vrste organizacija bez obzira na veličinu, vrstu i prirodu rada organizacije.


Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Kontekst organizacije
5 Vodstvo
6 Planiranje
7 Podrška
8 Izvedba
9 Vrednovanje
10 Poboljšavanje


Kratki pregled norme
4 Kontekst organizacije
Organizacija mora odrediti unutrašnje i vanjske elemente koji su bitni za njenu svrhu i strategiju te koji utječu na postizanje željenih ciljeva sustava upravljanja okolišem. Ona mora pratiti i preispitivati ove elemente. Zahtijeva se:
-    razumijevanje organizacije i njenog konteksta
-    razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana
-    određivanje područja sustava upravljanja okolišem
-    sustav upravljanja okolišem.
Organizacija mora uspostaviti, primjenjivati, održavati i kontinuirano unaprjeđivati sustav
upravljanja okolišem kako bi postigla ciljeve upravljanja okolišem.

5 Vodstvo
Od najviše uprave organizacije zahtijeva opredjeljenje i preuzimanje vodeće uloge u definiranju, oblikovanju, razvoju, primjeni, nadzoru i stalnom poboljšanju sustava upravljanja okolišem. Zahtjevi se odnose na:
-    politiku okoliša
-    zadatke, odgovornosti i ovlasti.
Najviša uprava je odgovorna da se dodijele odgovornosti i ovlaštenja za odgovarajuće zadatke i uloge.

6 Planiranje
Organizacija mora ocijeniti i upravljati promjenama u svom sustavu i procesima kako bi osigurala trajnu sukladnost sa zahtjevima. Zahtjevi se tiču:
-    aspektima koji se tiču okoliša
-    obaveza koji se tiču usklađivanja
-    planiranja aktivnosti
-    ciljeva okoliša
-    planiranja radi postizanja postavljenih ciljeva.
Organizacija mora uzeti u obzir kako se mjere za postizanje ciljeva zaštite okoliša mogu integrirati u njene poslovne procese.

7 Podrška
Sustav upravljanja okolišem održava se i poboljšava uz određene resurse koje je potrebno odrediti i osigurati. Zahtjevi za podršku organizaciji obuhvaćaju:
-    resurse
-    kompetencije
-    svjesnost
-    komunikaciju
-    dokumentirane informacije.
Organizacija mora utvrditi i osigurati sredstva potrebna za uspostavljanje, primjenu, održavanje i neprekidno poboljšavanje sustava upravljanja okolišem.


8 Izvedba/djelovanje
Organizacija mora uspostaviti, primjenjivati, nadzirati i održavati procese kako bi ispunila zahtjeve sustava upravljanja okolišem uspostavljanjem operativnih kriterija za procese i primjenom kontrole procesa prema tim kriterijima.
Zahtjevi su dani za:
-    planiranje i kontrolu procesa
-    pripravnost u slučaju nužde.
Organizacija mora održavati dokumentirane informacije u mjeri potrebnoj da se osigura povjerenje da se procesi odvijaju u planiranim okvirima.

9 Vrednovanje
Vrednovanje obuhvaćanja različite postupke pregleda i provjera. Obuhvaćeni su zahtjevi koji se tiču:
-    nadziranja, mjerenja, analize i vrednovanja podataka
-    unutrašnjeg audita
-    preispitivanja upravljanja od strane uprave.
Rezultati ovih provjera imaju za cilj održavanje sustava i procesa unutar ciljanih vrijednosti kako bi se zaštita okoliša trajno održavala i poboljšavala.

10 Poboljšanje
Organizacija mora utvrditi prilike za poboljšavanje i primijeniti nužne radnje kako bi postigla odgovarajuće rezultate sustava upravljanja okolišem.
Zahtjevi koji se odnose na poboljšanje obuhvaćaju:
-    nesukladnosti i popravne radnje
-    trajno poboljšavanje.
Glavni cilj procesa popravnih radnji jest eliminirati uzroke problema na način da se izbjegne njihovo ponavljanje.
Svi rezultati mjerenja mogu se analizirati da bi se odredilo gdje je poboljšanje potrebno ili poželjno. Politika i ciljevi mogu biti postavljeni i razvijeni kroz programe prevencije i poboljšanja.


Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće