Ispis

Tehnički i mjeriteljski zahtjevi koji se odnose na mjerila

Kreirano Petak, 28 Veljača 2014 06:31
Hitovi: 2981

mjebrojPravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (N.N. 85/13) propisuju se zahtjevi koje moraju zadovoljavati mjerila i sustavi s mjernom funkcijom koja se stavljaju na tržište ili u uporabu, prava i obveze pravnih i fizičkih osoba koje mjerila stavljaju na tržište ili u uporabu, postupci ocjenjivanja sukladnosti mjerila s propisanim zahtjevima, kriteriji za imenovanje prijavljenih tijela, zahtjevi za dokumente koji moraju biti dostupni mjerodavnim tijelima prije stavljanja mjerila na tržište ili u uporabu, način označivanja mjerila te nadzor nad ispunjavanjem propisanih zahtjeva.

Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila u pravni poredak Republike Hrvatske prenose se sljedeće Direktive Europske unije:
– Direktiva 2004/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o mjernim instrumentima (Tekst značajan za EGP) (SL L 135, 30. 4. 2004.)
Direktiva Komisije 2009/137/EZ od 10. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2004/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o mjernim instrumentima u pogledu iskorištavanja najvećih dopuštenih pogrešaka, u vezi s MI-001 do MI-005 koji se odnose na pojedine instrumente (Tekst značajan za EGP) (SL L 294, 11. 11. 2009.).

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na mjerila navedena u posebnim dodacima MI-001 do MI-010, specifičnim za pojedine uređaje i sustave s mjernom funkcijom i koji se odnose na:
• vodomjere (MI-001),
• plinomjere i uređaje za pretvorbu obujma (MI-002),
• brojila djelatne električne energije (MI-003),
• mjerila toplinske energije (MI-004),
• mjerne sustave za neprekidno i dinamičko mjerenje količina kapljevina različitih od vode (MI-005),
• automatske vage (MI-006),
• taksimetre (MI-007),
• stvarne mjere (MI-008),
• dimenzijska mjerila (MI-009) i
• analizatore ispušnih plinova (MI-010)
Dodaci MI-001 do MI-010 dostupni su ovdje.

Sukladnost mjerila s odredbama ovoga Pravilnika mora se označiti stavljanjem na mjerilo ‘CE’ oznake sukladnosti i dopunskih mjeriteljskih oznaka – koje se sastoje od velikog slova M i dviju posljednjih znamenaka godine njezina stavljanja uokvirenih u pravokutnik. Visina pravokutnika mora biti jednaka visini ‘CE’ oznaka sukladnosti. Dopunska mjeriteljska oznaka mora se staviti neposredno iza ‘CE’ oznaka sukladnosti. Identifikacijski broj prijavljenog tijela, ako je to propisano postupkom ocjenjivanja sukladnosti, mora se nalaziti iza ‘CE’ oznaka sukladnosti i dopunske mjeriteljske oznake.

mjerilace
Kriteriji koje mora zadovoljavati prijavljeno tijelo navedeni su u članku 13. Ovog Pravilnika. U dodacima Pravilniku obrađuju se:
-    temeljni zahtjevi
-    izjava o sukladnosti koja se temelji na unutrašnjem upravljanju proizvodnjom
-    izjava o sukladnosti koja se temelji na unutrašnjem upravljanju proizvodnjom i ispitivanju proizvoda koje provodi prijavljeno tijelo
-    tipno ispitivanje
-    izjava o sukladnosti s tipom koja se temelji na unutrašnjem upravljanju proizvodnjom
-    izjava o sukladnosti s tipom koja se temelji na unutrašnjem nadzoru (upravljanju) proizvodnjom i ispitivanju proizvoda koje provodi prijavljeno tijelo
-    izjava o sukladnosti s tipom koja se temelji na osiguranju kvalitete proizvodnog procesa
-    izjava o sukladnosti koja se temelji na osiguranju kvalitete proizvodnog procesa
-    izjava o sukladnosti s tipom koja se temelji na osiguranju kvalitete pregleda i ispitivanja gotovog proizvoda
-    izjava o sukladnosti koja se temelji na osiguranju kvalitete pregleda i ispitivanja gotovog proizvoda
-    izjava o sukladnosti s tipom koja se temelji na ovjeravanju proizvoda
-    izjava o sukladnosti koja se temelji na ovjeravanju proizvoda
-    izjava o sukladnosti koja se temelji na ovjeravanju jedinice
-    izjava o sukladnosti koja se temelji na potpunom osiguranju kvalitete
-    izjava o sukladnosti koja se temelji na potpunom osiguranju kvalitete i ispitivanju tehničkog i oblikovnog rješenja

Pravilnik u cijelosti dostupan je ovdje.

Izvor: DZM

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće