Ispis

Popis ovlaštenih mjeriteljskih servisa

Kreirano Srijeda, 08 Siječanj 2014 17:32
Hitovi: 15165

mjeutZa poslove ovjeravanja zakonitih mjerila, ispitivanja sukladnosti mjerila, ispitivanja pakovina i za provedbu službenih mjerila Državni zavod za mjeriteljstvo može ovlastiti pravnu osobu, koja ispunjava propisane uvjete. Pravna osoba kad obavlja poslove zakonskog mjeriteljstva obavlja javnu ovlast. Uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba propisani su pravilnicima o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osoba za određene poslove zakonskog mjeriteljstva. Ovlašteni servis je pravna ili fizička osoba koja pregledava, popravlja i ispituje zakonita mjerila i/ili mjerne sustave radi pripreme za ovjeravanje.

Popis ovlaštenih servisa
Taksimetri
1. N.L. Kronotahograf, Zagreb
2. Duvnjak d.o.o., Zagreb
3. URAR d.o.o., Otočac
4. Tahograf d.o.o., Sveta Nedjelja
5. TTL, Zagreb
6. Taho ST, Solin
7. ANTEL, Mokošica
8. Obrt za autotaksi prijevoz i usluge, Zagreb

Manometri, vakuumometri, manovakuumometri, mjerni pretvornici tlaka, uređaji za mjerenje krvnog tlaka, tlakomjeri za gume
1. Otos ortopedska tehnika d.o.o., Osijek
2. Servis instrumenata mjerne i regulacione opreme, Mravince (Split)
3. BINI d.o.o., Varaždin
4. GIA HRVATSKA d.o.o., Zagreb
5. MEDAŽ servis, Zagreb
6. BMB Laboratorij za baždarenje i popravak mjerila tlaka i temperature, Zagreb
7. STSI-integrirani tehnički servisi d.o.o., Zagreb
8. BIGDOM INŽENJERING d.o.o., Matulji
9. ARDENTER d.o.o., Čepin
10. MARUS ATM d.o.o., Zagreb
11. ANTIPIROS d.o.o., Split
12. RAVNOTEŽA d.o.o., Laduč
13. KVANTUM-TIM d.o.o., Zagreb
14. E.T.S. elektronika, trgovina,servis d.o.o., Zagreb
15. T.I.M. RUŽIĆ d.o.o., Kostrena
16. ŠTIMRAD d.o.o., Zagreb

Vodomjeri za toplu vodu
1. GRABAR d.o.o., Varaždin

Vodomjeri za hladnu vodu
1. GRABAR d.o.o., Varaždin
2. ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok
3. TOT-PROMET d.o.o., Đurđevac
4. IKOM d.o.o., Zagreb
5. Zagrebački holding d.d.,sektor vodoopskrbe i odvodnje, Zagreb
6. VARKOM d.d., Varaždin
7. PONIKVE d.o.o., Krk
8. VODOVOD LABIN d.o.o., Labin
9. VODOVOD PULA d.o.o., Pula
10. ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet
11. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka
12. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split
13. VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik
14. VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ŠIBENIK, Šibenik
15. VODOVOD d.o.o. ZADAR, Zadar
16. TOT-PROMET d.o.o., Đurđevac
17. VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek
18. VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod

Mjerila duljine i kuta
1. SCHEIDT&BACHMANN TUBS d.o.o., Lučko
2. EOL Grupa d.o.o., Karlovac
3. DONIM-PROMET d.o.o., Zagreb
4. GIA HRVATSKA d.o.o., Zagreb
5. VAGA-SERVIS, Sveti Ivan Zelina

Uređaji za mjerenje etilnog alkohola u izdahu ispitanika, analizatori plinova
1. Drager safety d.o.o., Zagreb
2. CEI - ieta d.o.o., Zagreb

Mjerila vlažnosti žitarica i sjemenki uljarica
1. ZIK d.o.o., Osijek,
2. INSPECTO d.o.o., Đakovo
3. Agrionica d.o.o., Požega

Električna energija
1. ELEKTROSKLOP d.o.o., Rakitje
2. Iskraemeco d.o.o, Zagreb
3. HEP ODS d.o.o. Elektra Varaždin, Varaždin
4. KONČAR-Mjerni transformatori d.d., Zagreb
5. HEP ODS d.o.o. Elektra Zagreb, Zagreb
6. HEP Distribucija d.o.o.,   DP"ELEKTRA"-Zabok, Zabok
7. HEP ODS d.o.o. DP"Elektra Križ", Križ
8. HEP OPS d.o.o. Prijenosno područje Zagreb, Zagreb
9. RIZ-ODAŠILJAČI d.d., Zagreb
10. HELM d.o.o., Zagreb
11. PET-PROM d.o.o., Zagreb
12. HEP ODS d.o.o, Elektroprimorje Rijeka, Rijeka
13. HEP OPS d.o.o. Prijenosno područje  Rijeka, Opatija
14. HEP OPS d.o.o., Prijenosno područje Split, Split
15. DALEKOVOD EMU d.o.o., Vela Luka
16. HEP ODS d.o.o.  DP Elektrodalmacija Split, Split
17. HEP ODS d.o.o. DP Elektra Šibenik, Šibenik
18.HEP ODS d.o.o. DP Elektroslavonija Osijek, Osijek

Protočna mjerila za tekućine osim vode
1. PROMJER d.o.o., Bjelovar
2. ENDRESS HAUSER d.o.o., Zagreb
3. SPECIJALNA OPREMA-LUČKO d.o.o., Lučko
4. BINI d.o.o., Varaždin
5. PIRAEX d.o.o., Zagreb
6. SERVIS BP, Zagreb
7. SCHEIDT&BACHMANN TUBS d.o.o., Lučko
8. GIA d.o.o., Zagreb
9. PROPAN OPREMA, Lučko
10. STI d.o.o., Zagreb
11. AGREGAT d.o.o., Zagreb
12. JANAF d.d., Zagreb
13. EOL GRUPA d.o.o., Karlovac
14. EURO-ETALON d.o.o., Zagreb
15. STS PLIN d.o.o., Zagreb
16. STSI d.o.o., Sektor industrijskih servisa, servis benziskih postaja, Zagreb
17. INTERMATIC d.o.o., Sisak
18. Astra Plin d.o.o., Novigrad
19. ETRADEX d.o.o., Pićan
20. AMICO-EXPERT, Rijeka
21. TRGOVINSKO TEHNIČKI SERVIS d.o.o.-Rijeka, Rijeka
22. INA d.d., Grupa za održavanje-Zadar, Zadar
23. Automehaničarski obrt Radić, Split
24. INA OSIJEK - PETROL d.d., Osijek

Automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima
1. ECCOS-INŽENJERING d.o.o., Zagreb
2. SIEMENS d.d., Zagreb
3. EOL Grupa d.o.o., Karlovac

Uređaji za pokazivanje obujma
1. PIRAEX d.o.o., Zagreb
2. SERVIS BP, Zagreb
3. Agregat d.o.o., Zagreb
4. S.C.A.N. d.o.o., Zagreb
5. SIEMENS d.d., Zagreb

Protočna mjerila obujma plina
1. TERMOPLIN d.d., Varaždin
2. MEĐIMURJE – PLIN d.o.o., Čakovec
3. IKOM d.o.o., Zagreb
4. SPECIJALNA OPREMA-LUČKO d.o.o., Lučko
5. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o., Zagreb
6. TOT-PROMET d.o.o., Đurđevac
7. ENERGO d.o.o., Rijeka
8. Plinara d.o.o., Pula
9. HEP ODS d.o.o. DP Elektroslavonija Osijek, Osijek

Mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina
1. SPECIJALNA OPREMA-LUČKO d.o.o., Lučko
2. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o., Zagreb
3. ETALON-PLIN d.o.o., Zagreb

Mjerila mase
1. Emos d.o.o., Zagreb
2. Vaga, uslužni obrt, Sisak
3. Banković-proizvodnja, prodaja i popravak vaga i utega, Zagreb
4. Server Mark d.o.o., Zagreb
5. PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., Zagreb
6. TEHNIČAR UNICOMP d.o.o., Zagreb
7. SERVIS ZA VAGE I TRGOVINU -  Lukavečki, Varaždin
8. Tehničar – Servag d.o.o., Zagreb
9. MIKROTEHNA d.d., Zagreb
10. Sartorius Croatia - Libra Elektronik d.o.o., Zaprešić
11. Servisno trgovački obrt "Usluga – vagomehanika", Duga Resa
12. PROTON EE d.o.o., Daruvar
13. BALANS, Zagreb
14. Vagotehna d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Karlovac
15. Servis analitičkih i preciznih vaga, Velika Gorica
16. METRON d.o.o., Zagreb
17. LIBRA TEHNIČAR d.o.o., Zagreb
18. Noval d.o.o., Zagreb
19. Preciznomehaničarski obrt i trgovina na veliko, Samobor
20. ABS Sisak d.o.o., Sisak
21. Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica
22. OMEGA, Zagreb
23. Vaga-servis Ivan Maršalek, Vrbovec
24. Trgovačko uslužni obrt Vage-tehničar, Zagreb
25. VAGE d.o.o., Zagreb
26. Vagotehna, servis, prodaja i montaža, Klinča sela
27. Etalon, servis vaga, izrada limarije i bravarije, D. Lomnica
28. METTLER TOLEDO d.o.o., Zagreb
29. KRAŠ, PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d., Zagreb
30. Mehaneli-Info, Zagreb
31. ISM-VAGE BUKOVIĆ, Čakovec
32. GAVRILOVIĆ, Petrinja
33. ELNES - Proizvodnja i servis vaga, Zagreb
34. Vautel za mjerenje mase d.o.o.Zagreb
35. PFREUNDT d.o.o.,Zagreb
36. LUKA RIJEKA d.d. Rijeka Održavanje, Rijeka
37. SERVIS VAGA PAZIN-Šaina, Pazin
38. SERVIS VAGA, Pula
39. DIGITRON d.d., Buje
40. SERVIS VAGA GRABAR, Rijeka
41. EUROBIL d.o.o., Kaštelir
42. Servis vaga Maxima, Rijeka
43. SERVIS VAGA PAZIN-Zgrablić, Pazin
44. BALANS ELEKTRONIK d.o.o., Rijeka
45. VAGA SERVIS, Zadar
46. MEŠTAR HENDIĆ, Dubrovnik
47. VAGE BILOKAPIĆ, OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU, Split
48. SERVIS ZA MJERILA MASE VAGE I UTEGA, Šibenik
49. TEHNIČAR - Zadar d.o.o., Zadar
50. Popravak mehaničkih vaga i plinskih uređaja, Zadar
51. PRECIZ, Metković
52. FINEL d.o.o., Metković
53. SARTORIUS CROATIA-Libra elektronik d.o.o., Solin
54. SERVIS BUKTENICA, Split
55. LIBELA-ŠIBENIK d.o.o., Šibenik
56. EMOS d.o.o. PJ Osijek, Osijek
57. SKALA d.o.o., Osijek
58. OBRT ZA POPRAVAK I ODRŽAVANJE VAGA „SMOLČIĆ“, Vinkovci
59. SERVIS VAGA, Vukovar
60. SLADORANA d.d., Županja
61. HMD-VAGE, Brodski Stupnik
62. GUERIERI d.o.o., Osijek
63. Vaga d.o.o., Daruvar
64. KANDIT PREMIJER d.o.o., Osijek
65. VAGAR, Đakovo
66. TARA, Vinkovci
67. TOTAL-BROD, SERVIS I PRODAJA VAGA, Slavonski Brod

Mjerila za toplinsku energiju
1. Grabar d.o.o., Varaždin
2. Laboratorij za toplinsku energiju, Zagreb

Popis ovlaštenih pravnih osoba
1. CENTAR ZA VOZILA d.d., Tehnički odjel
2. LABORING d.o.o.
3. METRON INSTRUMENTS d.o.o.
4. ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., Laboratorij za volumetriju
5. CEI-ieta d.o.o.
6. ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
7. KONČAR - Institut za elektrotehniku d.d.
8. RIZ - LABORATORIJ d.o.o.


Izvor:DZM

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće