Ispis

Predstavljamo DZM

Kreirano Četvrtak, 14 Studeni 2013 20:52
Hitovi: 2253

dzm loDZM - Državni zavod za mjeriteljstvo osnovala je Vlada Republike Hrvatske radi obavljanja upravnih i stručnih poslova koji se odnose na pripremu propisa iz područja mjeriteljstva, davanje ovlasti pravnim osobama za provedbu postupaka potvrđivanja sukladnosti mjerila i pretpakovina s propisima, za provedbu ovjeravanja zakonitih mjerila te pripremu mjerila za ovjeravanje, određivanje tehničkih i mjeriteljskih zahtjeva za postupke ocjene sukladnosti iz područja zakonskog mjeriteljstva, provođenje ovjeravanja zakonitih mjerila, provođenje službenih mjerenja, nadzor zakonitosti rada ovlaštenih pravnih osoba, ovlaštenih servisa i korisnika zakonitih mjerila, nadzor rada i stručno osposobljavanje mjeritelja i mjeriteljskih inspektora i dr.

Državni zavod za mjeriteljstvo, nakon preustroja 2003. godine, nastavio je s  praksom radnog i profesionalnog povezivanja  s istovrsnim europskim i međunarodnim organizacijama drugih zemalja iz područja temeljnog i zakonskog  mjeriteljstva (OIML, EURAMET, BIPM, WELMEC), te se u sve većoj mjeri pokušava uključiti u njihov rad, s ciljem razmjene znanja, iskustava i informacija, praćenje razvoja mjeriteljstva u svim njegovim područjima, doprinosa razvoju struke na temelju vlastitih iskustava i rezultata, informiranja drugih o djelokrugu, radu i rezultatima, ispunjavanja obveza usklađivanja zakonodavstva, u svojoj nadležnosti, u svrhu preuzimanja pravne stečevine EU.

Zakone i propise iz područja mjeriteljstva možete pronaći ovdje.

Ustrojstvo DZM-a:
1. Kabinet ravnatelja
2. Sektor za mjeriteljstvo i plemenite kovine
2.1. Služba za mjeriteljstvo
2.2. Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Zagreb
2.3. Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Rijeka
2.4. Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Split
2.5. Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Osijek
2.6. Služba za plemenite kovine
3. Sektor za pravne, financijske i opće poslove
3.1. Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove
3.2. Služba  za financijske, računovodstvene i poslove nabave
4. Samostalna služba za homologaciju i tehničko zakonodavstvo u području motornih vozila
4.1.Odjel za homologaciju vozila i dijelova
4.2.Odjel za cestovni promet i smanjenje štetnih emisija
5. Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju
6. Samostalni odjel za EU projekte i međunarodnu suradnju
7. Samostalni odjel za unutarnju reviziju.

Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja i sljedeće poslove:
-provođenje Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina;
-pripremu propisa iz područja predmeta od plemenitih kovina;
-rješavanje u upravnim stvarima iz područja predmeta od plemenitih kovina;
-obavlja postupke ovlašćivanja proizvođača i dobavljača predmeta od plemenitih kovina,
-vodi postupak za dodjelu znaka proizvođača (dobavljača), odnosno znaka sukladnosti predmeta od plemenitih kovina te
-vodi propisane evidencije o znakovima proizvođača;
-obavlja analizu potreba i stanja, planiranja i razvoja djelatnosti ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina u Republici Hrvatskoj; te
-predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim organizacijama za plemenite kovine i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama
-pripremu propisa u području homologacije cestovnih vozila i traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (u daljnjem tekstu: vozila), njihovih dijelova i opreme,
-obavlja postupke ovlašćivanja ispitnih mjesta za homologaciju tipa i pojedinačnog vozila,
-obavlja poslove potvrđivanja sukladnosti tipa vozila s propisanim homologacijskim zahtjevima;
-vodi evidenciju o ovlaštenim uvoznicima i izdanim potvrdama o sukladnosti tipa vozila te obavlja nadzor nad radom ovlaštenih pravnih osoba iz ovog područja;
-predstavlja Republiku Hrvatsku u radu međunarodnih tijela koja donose homologacijske propise o vozilima te osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz rada tih međunarodnih tijela.

Državni zavod za mjeriteljstvo izdaje publikacije iz područja mjeriteljstva koje možete pronaći ovdje.

DZM 1

Ovlašteni servisi
Državni zavod za mjeriteljstvo može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za pregled i pripremanje određene vrste zakonitih mjerila za ovjeravanje ako ispunjava propisane mjeriteljske i tehničke zahtjeve.
Ovlašteni servis je pravna ili fizička osoba koja pregledava, popravlja i ispituje zakonita mjerila i/ili mjerne sustave radi pripreme za ovjeravanje. Popis ovlaštenih servisa možete pronaći ovdje.

Novosti i događanja vezana za DZM možete saznati ovdje.

Mjeriteljska inspekcija
Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju obavlja sljedeće poslove:

-nadzor nad primjenom i provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u području mjeriteljstva
-nadzor nad primjenom i provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u području predmeta od plemenitih kovina u prometu
-izrađuje analize i informacije iz svoga djelokruga rada te prijedloge zakona i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na inspekcijski nadzor
-pruža stručnu pomoć subjektima koji se nadziru

DZM 2
Više podataka o mjeriteljstvu možete saznati ovdje.

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
Ulica grada Vukovara 284/6
10000 Zagreb
Centrala 01 563 00 00
Fax 01 563 00 01www.dzm.hr


Izvor:DZM

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće