Ispis

Direktiva o jednostavnim tlačnim posudama 2014/29/EU

Kreirano Četvrtak, 28 Travanj 2016 07:23
Hitovi: 2266

tlacnaposudaaStavljanje jednostavnih tlačnih posuda na tržište i uporabu ima za cilj osigurati zdravlje i sigurnost ljudi, zaštitu domaćih životinja i imovine od opasnosti od istjecanja ili puknuća.

Za stavljanje na tržište EU taj se cilj postiže primjenom Direktive 2014/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda. Osim toga, cilj same direktive je ujednačiti pravila koja se tiču jednostavnih tlačnih posuda na cjelokupnom području EU.

Direktiva 2014/29/EU propisuje jedinstvena pravila o stavljanju jednostavnih tlačnih posuda na tržište i u uporabu, a primjenjuje se na posude koje su proizvedene u serijama poput bilo koje zavarene posude namijenjene za izlaganje unutarnjem predtlaku većem od 0,5 bara i za sadržavanje zraka ili dušika te nisu namijenjene loženju, kao i dijelove i sklopove koji pridonose čvrstoći posude pod tlakom izrađene od kvalitetnog čelika ili aluminija.
Ne primjenjuje se na: posude koje su posebno oblikovane za nuklearnu upotrebu; posude koje se instaliraju na brodove i u zrakoplove; protupožarne aparate.

Ključne točke direktive su:
    1. Većina jednostavnih tlačnih posuda obuhvaćenih Direktivom mora nositi oznaku CE o sukladnosti kako bi pokazale da zadovoljavaju sve osnovne sigurnosne zahtjeve zakonodavstva EU-a.
    2. Proizvođač mora provesti ocjenu sukladnosti i izraditi detaljnu tehničku dokumentaciju za posude.
    3. Uvoznici moraju provjeriti jesu li proizvođači ispravno proveli postupak ocjenjivanja sukladnosti te obavijestiti tijela za nadzor sigurnosti ako smatraju da posuda nije u skladu s osnovnim sigurnosnim zahtjevima.
    4. Sva potrebna dokumentacija mora se bilježiti i čuvati 10 godina.
    5. Upute i sigurnosne informacije moraju biti napisane na jeziku kojega s lakoćom razumiju krajnji korisnici.
    6. Proizvođači i uvoznici na svojim posudama moraju navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili trgovački znak i poštansku adresu gdje ih je moguće kontaktirati.
    7. Direktiva određuje što nacionalna tijela za nadzor nad tržištem moraju učiniti kako bi identificirala proizvode koji su nesukladni i spriječila stavljanje na tržište ili stavljanje u uporabu takvih proizvoda na tržištu EU-a.

Direktiva 2014/29/EU objavljena  je  18. travnja 2014. i primjenjuje se od 20. travnja 2016 kad je  stavlja izvan snage Direktivu 2009/105/EZ. Sukladno tome,  u zakonodavstvu Republike Hrvatske je 20. travnja 2016. godine je stupio novi Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama kojim se  Direktiva 2014/29/EU transponira u hrvatsko zakonodavstvo.

Zahtjevi za prijavljena tijela navedeni su u članku 21 Direktive, odnosno  u članku 20 Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama. Prilikom prijavljivanja nadležnim tijelima, organizacija koja je zainteresirana postati prijavljeno tijelo (ili održati svoj status) mora priložiti potvrdu o akreditaciji izdanu od nacionalnog akreditacijskog tijela kojom se potvrđuje ispunjavanje zahtjeva za prijavljena tijela.

Direktivu možete pogledati ovdje, a RH pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama ovdje.


 
  

Izvor: EC/MINGO

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće