Ispis

Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda

Kreirano Četvrtak, 17 Siječanj 2013 16:28
Hitovi: 9669

sustavigpNova europska uredba za građevne proizvode uvodi pojam sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava (system of assessment and verification of constancy of performance) umjesto dosadašnjeg pojma sustava ocjenjivanja sukladnosti (system of assessment of conformity), kako ih definira još važeća direktiva za građevne proizvode. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda definirano je s nekoliko elemenata, a opisano je u prilogu V. Uredbe 305/2011 o građevnim proizvodima (Construction Product Regulation (EU) no. 305/2011).

Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava definiraju stupanj uključenosti trećih strana u ocjenjivanju svojstava proizvoda u skladu s bitnim tehničkim specifikacijama. Razlikuje se 5 sustava i 3 različite vrste tijela za ocjenjivanje sukladnosti i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda.

Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 1+
Izjava proizvođača o svojstvima bitnih karakteristika građevnog proizvoda (Declaration of the performance of the essential characteristics of the construction product by the manufacturer) na temelju sljedećeg:
PROIZVOĐAČ provodi:
-    kontrolu  tvorničke proizvodnje
-    daljnja ispitivanja uzoraka u skladu s planom ispitivanja
PRIJAVLJENO/NOTIFICIRANO CERTIFIKACIJSKO TIJELO ZA PROIZVODE izdaje certifikat o stalnosti svojstava proizvoda temeljem :
-    određivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije
-    početnog pregleda proizvodnoga pogona i kontrole tvorničke proizvodnje
-    stalnoga nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje
-    ispitivanja slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište.
Sustav 1+ je sustav koji definira najviše odgovornosti za prijavljeno tijelo (notified body), za razliku od sustava 4 koji sve odgovornosti prepušta samo proizvođaču.

Sustav 1
Izjava proizvođača o svojstvima bitnih karakteristika građevnog proizvoda na temelju sljedećeg:
PROIZVOĐAČ provodi:
-    kontrolu  tvorničke proizvodnje
-    daljnja ispitivanja uzoraka u skladu s planom ispitivanja
PRIJAVLJENO/NOTIFICIRANO CERTIFIKACIJSKO TIJELO ZA PROIZVODE izdaje certifikat o stalnosti svojstava proizvoda temeljem :
-    određivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije
-    početnog pregleda proizvodnoga pogona i kontrole tvorničke proizvodnje
-    stalnoga nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje.
Za razliku od sustav 1+, u sustavu 1 prijavljeno certifikacijsko tijelo ne provodi ispitivanja slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište.
Tijelo za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda za sustave 1+ i 1 je certifikacijsko tijelo za proizvod.

Sustav 2+
Izjava proizvođača o svojstvima bitnih karakteristika građevnog proizvoda na temelju sljedećeg:
PROIZVOĐAČ provodi:
-    određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije
-    kontrolu  tvorničke proizvodnje
-    ispitivanja uzoraka u skladu s planom ispitivanja
PRIJAVLJENO/NOTIFICIRANO CERTIFIKACIJSKO TIJELO ZA KONTROLU TVORNIČKE PROIZVODNJE izdaje certifikat o stalnosti svojstava proizvoda temeljem :
-    početnog pregleda proizvodnoga pogona i kontrole tvorničke proizvodnje
-    stalnoga nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje.
Za razliku od sustava 1+ i 1, u sustavu 2+ prijavljeno certifikacijsko tijelo ne provodi  određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije, nego je to zadatak proizvođača.
Tijelo za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda za sustav  2+ je certifikacijsko tijelo za kontrolu tvorničke proizvodnje.

Sustav 3
Izjava proizvođača o svojstvima bitnih karakteristika građevnog proizvoda na temelju sljedećeg:
PROIZVOĐAČ provodi:
-    kontrolu  tvorničke proizvodnje
PRIJAVLJENI/NOTIFICIRANI LABORATORIJ provodi:
-    određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (utemeljeno na uzorkovanju kojeg provodi proizvođač), proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije.
Tijelo za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda za sustav  3  je ispitni laboratorij.

Sustav 4
Izjava proizvođača o svojstvima bitnih karakteristika građevnog proizvoda na temelju sljedećeg:
PROIZVOĐAČ provodi:
-    određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (utemeljeno na uzorkovanju kojeg provodi proizvođač), proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije,
-    kontrolu  tvorničke proizvodnje,
PRIJAVLJENO/NOTIFICIRANO TIJELO nema zadataka.
Sustav 4 ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda u potpunosti prepušta proizvođaču.

Tijela uključena u ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava

S obzirom na funkcije prijavljenih tijela uključenih u ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda razlikuju se:
-     certifikacijsko tijelo za proizvod: prijavljeno tijelo koje ima potrebnu stručnost i odgovornost za provedbu certificiranja proizvoda u skladu s danim pravilima i upravljanjem; svoju osposobljenost dokazuje radom u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17065 (HRN EN 45011);
-    certifikacijsko tijelo za kontrolu tvorničke proizvodnje: prijavljeno tijelo koje ima potrebnu stručnost i odgovornost za provedbu certificiranja kontrole tvorničke proizvodnje u skladu s danim pravilima i upravljanjem; svoju osposobljenost dokazuje radom u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17065 (HRN EN 45011) ili HRN EN ISO/IEC 17021.
-    ispitni laboratorij: prijavljeno tijelo koje mjeri, istražuje, ispituje, umjerava ili na drugi način određuje karakteristike ili svojstva materijala ili građevnih proizvoda; svoju osposobljenost dokazuje radom u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće