Ispis

Nova norma ISO 45001:2018

Kreirano Nedjelja, 15 Travanj 2018 09:42
Hitovi: 4220

45i 1Međunarodna organizacija za normizaciju ISO objavila je dana 12.3.2018. godine novu normu ISO 45001; Occupational health and safety management systems koja je zamijenila normu BS OHSAS 18001:2007.

Norma je sadržajem usklađena sa Annexom SL, tj. sa unificiranom strukturom kakvu imaju sve nove norme za sustave upravljanja (npr. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 itd.).

Sadržajno gledano, norma ima 10 poglavlja i informativni dodatak A. U prvom poglavlju definirano je područje primjene norme, u drugom je pozivanje na druge norme, a u trećem su dani nazivi i definicije koje se koriste kroz samu normu. Četvrto poglavlje sadrži zahtjeve za sagledavanje i analiziranje konteksta organizacije, uključujući identifikaciju očekivanja zainteresiranih strana te definiranje opsega primjene sustava upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu.

Peto poglavlje sadrži zahtjeve koji se odnose na najvišu upravu organizacije koja uvodi sustav upravljanja prema zahtjevima norme ISO 45001, uključujući zahtjeve za politiku sigurnosti i zaštite na radu, definiranje uloga i odgovornosti unutar sustava te konzultacije i komunikaciju s predstavnicima radnika. Šesto poglavlje se odnosi na planiranje sustava, a definira zahtjeve za utvrđivanje, određivanje i vrednovanje rizika i prilika, identifikaciju opasnosti, određivanje i praćenje važeće zakonske regulative, određivanje ciljeva sustava upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu te radnji na njihovom ostvarivanju.

U sedmom poglavlju su sadržani zahtjevi za podršku sustavu upravljanja – resursi, zaposlenici, svijest ljudi, komunikaciju te za upravljanje dokumentiranim informacijama (postupci, obrasci, zapisi..) u sustavu upravljanja. Osmo poglavl je sadrži zahtjeve za operativno planiranje i kontrole, eliminaciju ili smanjivanje utvrđenih opasnosti, nabavu svih tipova potrepština uključujući podugovaranje te osiguravanje spremnosti za odaziv u izvanrednoj situaciji.

Deveto poglavlje sadrži zahtjeve koji se odnose na praćenje, mjerenje, analize i vrednovanje izvedbe sustava upravljanja, provedbu vrednovanja usklađenosti sa zakonskom regulativom, internog audita te upravine ocjene.Pos ljednje, deseto poglavlje daje zahtjeve za provedbu postupka utvrđivanja i praćenja incidenata, nesukladnosti te popravnih radnji, uključujući i zahtjeve za neprekidno poboljšavanje uspostavljenog sustava upravljanja. U informativnom dodatku A su sadržane smjernice za primjenu i implementaciju same norme na način da je uz svako poglavlje, tj. zahtjev norme dano pojašnjenje ili uputa za tumačenje dotičnog zahtjeva.

Prijelazno razdoblje za primjenu norme za organizacije koje imaju uspostavljene sustave prema zhatjevima norme BS OHSAS 18001 iznosi tri godine (do 12.3.2021.), nakon čega certifikati izdani prema normi BS OHSAS 18001 prestaju važiti.


Izvor:ISO

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće