Ispis

ISO/IEC 17067

Kreirano Ponedjeljak, 19 Kolovoz 2013 19:41
Hitovi: 2420

17067 0Početkom kolovoza 2013. godine ISO (Međunarodna organizacija za normizaciju) objavila je novu normu ISO/IEC 17067; Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification scheme, koja je izvan snage stavila ISO/IEC Guide 67:2004 koja je u Republici Hrvatskoj bila važeća kao HRU ISO/IEC Guide 67:2009; Ocjenjivanje sukladnosti - Osnove certifikacije proizvoda. Nova norma definira osnovne pojmove vezane uz certifikaciju proizvoda, uključujući smjernice kojih bi se trebala pridržavati tijela koja za certifikaciju proizvoda (uključujući usluge i procese) koriste vlastito razvijene certifikacijske sheme, tj. koja su u smislu norme vlasnici certifikacijske sheme.

Pod certifikacijskom shemom se smatra dokumentirani okvir kojim se zbog npr. ne postojanja međunarodne norme definiraju kriteriji i zahtjevi koje mora ispuniti određeni proizvod kako bi ga se moglo certificirati pri čemu vlasnici certifikacijske sheme mogu biti:
-    certifikacijska tijela za proizvode,
-    tijela državne uprave,
-    nevladajuće organizacije,
-    industrijski ili trgovinski pravni subjekti,
-    udruge i organizacije potrošača i sl.

17067 1Za sadržaj certifikacijskih shema kojima se zainteresiranim stranama pruža povjerenje u vjerodostojnost i svrsishodnost izdanog certifikata, norma za akreditaciju certifikacijskih tijela za proizvode (ISO/IEC 17065) postavlja određene uvjete. Iz toga razloga, postojanje dokumenta koji je svojevrsna vodilja prilikom izrade certifikacijskih shema je značajna pomoć tijelima koja se upuštaju u razvoj spomenutih shema.

Najbitnije promjene u odnosu na normu ISO/IEC Guide 67 su:
-    dodan zahtjev 6 norme kojim su definirane smjernice za uspostavu i razvoj certifikacijske sheme,
-    dodani su eksplicitni zahtjevi po pojedinim vrstama certifikacijskih shema (razlikuje se ukupno 7 različitih vrsta certifikacijskih shema),
-    dio teksta koji je ranije bio sadržan u tijelu teksta norme sada je izvučen u Uvod,
-    naglašen je funkcionalni pristup ocjenjivanju sukladnosti proizvoda,
-    Tablica 1 je proširena kako bi se navedeni funkcionalni pristup mogao primijeniti,
-    pozivanja na nevažeću normu ISO/IEC Guide 65:1996 su zamijenjena s pozivanjem na novu normu ISO/IEC 17065:2012,
-    preciznije su i jasnije definirani dijelovi norme koji su u prethodnoj verziji norme ostavljali mogućnost dvojakih tumačenja.

Norma ISO/IEC 17067 sastoji se od sljedećih poglavlja:
-    Predgovor
-    Uvod
-    Područje primjene
-    Upućivanje na druge normativne dokumente
-    Nazivi i definicije
-    Certifikacija proizvoda
-    Certifikacijske sheme za proizvode
-    Razvoj i primjena certifikacijskih shema

17067 2

U predgovoru je objašnjena svrha i značenje normizacije i ISO-a, uključujući postupak donošenja normi te su navedene glavne promjene u ovoj normi u odnosu na ISO/IEC Guide 65. Uvod objašnjava ulogu i važnost certifikacije proizvoda, svrhu norme te informacije o tome kako se koristiti njome.

Područje primjene govori o ciljanim stranama kojima je norma namijenjena dok se u upućivanju na druge normativne dokumente uspostavlja veza ove norme s drugim normama primjenjivim u predmetnom području rada.

Pod nazivima i definicijama su dane definicije ključnih termina u normi kao što su sustav certifikacije, certifikacijska shema, vlasnik certifikacijske sheme itd.

Četvrto poglavlje, certifikacija proizvoda se sastoji od dva dijela. Prvi definira zahtjeve za  koncept certifikacije proizvoda, a drugi temeljne ciljeve i zadaće certifikacije proizvoda.

Peto poglavlje se sastoji od tri dijela, a njime je definiran okvir sa zahtjevima za sadržaj, opseg, primjenu i unapređivanje vlastitih certifikacijskih shema za certifikaciju proizvoda. Prvi dio petog poglavlja definira preduvjete i zahtjeve za funkcionalni pristup certifikaciji proizvoda, a drugi funkcije i odgovornosti u procesu upravljanja certifikacijskim shemama. U trećem dijelu koji slijedi nakon Tablice 1 kojom su definirane razlike svake pojedine vrste certifikacijske sheme od ukupno 7, nalaze se zahtjevi za svaki tip certifikacijske sheme.

Certifikacijske se sheme razlikuju prema predmetu certifikacije, prirodi proizvoda, usluge ili postupka koji se certificira, opsegu nadzornih aktivnosti itd.

Poglavlje Razvoj i primjena certifikacijskih shema se sastoji od ukupno šest dijelova. Njima su definirani osnovni zahtjevi na razvoj i primjenu certifikacijskih shema, odnos između certifikacijske sheme za proizvod i sustava certifikacije proizvoda, vlasnike certifikacijske sheme, razvoj certifikacijskih shema, sadržaj certifikacijske sheme te održavanje i poboljšavanje razvijene certifikacijske sheme.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće